Trebaju 12 djelatnika, ali i tehniku, automobile!Vlastitim sredstvima ured može financirati plaće novih djelatnika.

Žuapnijski odjel bih trebao uspjeti riješiti četrnaest tisuća predmeta. A do kraja dvije tisuće i petnaeste godine bih trebao riješiti sedamnaest tisuća tih predmeta. Za prostorno uređenje da to sve riješe, Županijski odjel bih trebao zaposliti još dvanaest djelatnika. Sada ćemo vam otkriti plan za ministarstvo. Ovo je dio jednog plana koji je karlovački župan Ivan Vučić već u suradnji sa županijskim pročelnikom. Županijski pročelnik se zove i preziva: Marinko Maradina. Oni su svoj plan razradili i poslali ga u Ministarstvo graditeljstva. Svi su gradovi i općine imali određeni rok.

A taj je rok trajao do jučer. U tom su roku oni morali da naprave planove u kojima će navesti sve što im je potrebno. To su učinili kako bih u dvije godine riješili brojne zahtjeve za legalizacijom objekata na svome području. Sada ćemo vas podsjetiti, kako je u mjesecu krajem lipnja u našoj županiji predano gotovo već dvadeset i pet tisuća zahtjeva bespravnih graditelja. Sedam tisuća i petsto graditelja je za područje Karlovca predalo svoje zahtjeve, a za ostatak županije je svoje zahtjeve predalo čak sedamnaest tisuća graditelja. Za obilazak terena smo naveli i ostale detalje. A to su: od potrebne tehnike, stolova i automobila.

U samo dvije godine djelatnici moraju da obiđu čak petnaest tisuća zgrada. To su uradili, kak bih sami sebe na tome terenu uvjerili se u stvarno stanje. Uz ovo sve su još čak i odredili iznose naknada za zadržavanje. To je bilo nakon što od nadležne općine ili grada, svaki vlasnik bih trebao dobiti riješenje o legalizaciji objekata. Mi imamo pravo zadržati u Županiji naknade za održavanje objekata koji su izgrađeni bez ikakvih dozvola. Od toga iznosa mi možemo uzeti ukupno dvadeset posto.

A naš je pravi plan da sa tim novcem financiramo plaće novih zaposlenika. Mi već nekakva sredstva imamo, pa bih na takav način mogli već sada da isplatimo plaće svima koji su zaposleni. U ovome svemu postoji jedno pravilo. A to pravilo glasi, da mi nemamo nikakvo pravo da zaposlimo niti jednog građana. A uz ovo ne smijemo ni krenuti u postupak legalizacije, sve dok ne dobijemo odobrenje nadležnoga ministarstva. I na samome kraju nam je pročelnik Marinko Maradin pojasnio, da samo brzina i efikasnost našega posla u ovome trenutku jedino ovisi o odlukama ministarstva.