Depresija stres i klinciIzbjegavajte depresiju, riješite se stresa kako biste bolje živjeli!

Izbjegavajte depresiju

Depresija kod djece može uslijediti nakon serije stresnih događaja no uglavnom svako dijete reagira na svoj način. Kroz razne modele istraživanja psihološkog ponašanja i reakcija čovjeka utvrđeno je da će na vanjske podražaje i stres svatko reagirati na svoj način. Određena djeca koja su ranjivija i osjetljivija mogu reagirati  negativno i razviti depresiju kod sebe.

Neka od negativnih događanja koja mogu izazvati depresiju kod djece su gubitak voljene osobe, gubitak nekog značajnog odnosa, neko veće razočarenje  ili neuspjeh u školi. Za djecu i tinejdžere je karakteristično da mogu razviti ili umisliti neki neuspjeh koji se može manifestirati u depresiju. Neće sva djeca reagirati na vanjske podražaje i stres sa depresijom. Drugim riječima negativni čimbenici mogu biti veliki rizik za razvoj depresije u neke djece koja su sklona tomu. 

Većina djece će na negativne događaje reagirati emocionalno međutim većina njih će početi osjećati olakšanje u roku nekoliko tjedana. Djeca koja negativne doživljaje manifestiraju duže od nekoliko tjedana vrlo vjerojatno će imati i depresiju. Zato je dobro poznavati svoje dijete i na vrijeme reagirati kada su u pitanju negativni doživljaji koji utječu na dijete. Ranim tretmanima na depresiju moguće je skratiti trajanje i smanjiti dugoročne posljedice.

Mnogi o depresiji razmišljaju kao bolesti odraslih no ona se često javlja i kod djece. Problem je u tome što djeca na depresiju ne znaju reagirati pa ne traže pomoć od odraslih. Zato roditelji moraju imati znanje o dječjoj depresiji i kako ju prepoznati kako bi pravovremeno reagirali na simptome i pomogli im.

Postoje ustaljeni mitovi o depresiji i njih bi trebalo demistificirati. Jedan od prvih je da djeca ni u kom slučaju nisu imuna od depresije.  Mišljenje da je djetinjstvo bezbrižno  i uvijek sretno vrijeme u životu nije uvijek istinito. Depresija je i biološki poremećaj i kao takav sigurno može utjecati na djecu tj. Djeca mogu biti žrtve depresije kao i odrasle osobe.

Djeca koja imaju nisku toleranciju na stres su sklonija depresiji. Neka djeca koja izgledaju da imaju sretan i „savršen“ život mogu patiti od depresije. Neke stvari što se mogu činiti nevažnim za odrasle mogu djetetu izazvati depresiju.

Važno je znati prepoznati znakove i simptome. Za neke svoje osjećaje dijete ne može naći riječi i može se osjećati bespomoćno i nemoćno da promjeni situaciju. U takvim situacijama je bitno reagirati i pomoći djetetu da iziđe iz stresne situacije.

Liječenje dječje depresije je najbolji izbor no djeca mogu osjećati i odbojnost prema liječnicima. Najbolje je pomoći svom djetetu i roditelji tu mogu odigrati važnu ulogu kroz razgovor i ohrabrivanje. Također je dobro razviti svijest o problemu i tražiti načine i modele za razvijanje vještina za borbu protiv depresije.