Samo 9 godina zatvora zbog teškoga ratnoga zločinaMarko Bolić osuđen na devet godina zatvora zbog ratnog zločina.

On je ubio dvojicu naoružanih hrvatskih vojnika u mjesecu studenome tisuću devetsto devedeset i prve godine. Marko Bolić je tisuću devetsto četrdeset i četvrto godište iz Malog Kozinca u Karlovačkoj županiji. Njega je teretila optužnica da je u tijeku proboja tenkova iz vojarne Logorišta. Optužnica ga tereti da je ubio dvojicu hrvatskih naoružanih vojnika, koji su slučajno naišli na neprijateljski konvoj. Vojnici se zovu i prezivaju: Marijan Jakšić i Darko Tuškan.

Njih dvojica su sa autom naišli na srpske paravojne postrojbe, ali su ipak ubijeni. Kao povratnik u Malom Kozincu je živio Marko Bolić. To je bilo selo u blizini Barilovića. Marka su uhitili prije tri godine. Sudac karlovačkog Županijskog suda se zove i preziva: Ante Ujević. U tijeku postupka je Ante rekao kako je dokazano da je okrivljeni Marko Bolić ubio Marijana Jakšića i Darka Tukšana, bez obzira što su se predali i ostavili oružje. U cijelosti pri optužnici je ostala županijska državna odvjetnica.

Ona se zove i preziva: Gordana Križanić. Ona nam govori kako su Jakšić i Tuškan bili pripadnici hrvatske vojske, iako su bili obučeni u civilnu odjeću. To je bilo u jeseni tisuću devetsto devedeset i prve godine uobičajena pojava, te je dodala kako je bitno da su bili naoružani i da su se predali. U završnoj riječi je branitelj Nenad Mamula rekao da bi se trebalo za ovo kazneno djelo, što se Marku Boliću stavlja na teret trebalo dokazati. A dokazati bih se trebalo postojanje oružanog sukoba između dviju zaraćenih strana, te da su pokojnici bili pripadnici Hrvatske vojske.

I nadodaše još kako su u vrijeme pogibije bili na dužnosti, te ih se treba teretiti kao civile, što zapravo nije dokazano. Kada je bilo suđenje, došla su tri svjedoka, i ti su svjedoci rekli kako je Bolić pucao u Jakšića i Tuškana. A branitelj Nenad Mamula je ocijenio da su svjedoci svjedočili različito, posebno o mjestu s kojega je pucao. Jedan od svjedoka je rekao da je pucao sa tenka, a dva ostala svjedoka su rekli da je pucao ispred tenka. Na ovo sve je još dodao kako nema nikakvih dokaza koji bi izravno upućivali na Bolića.

A za njega smatraju da je počinitelj kaznenog djela. Na ovo sve nam sudac Ujević govori kako sudsko vijeće smatra dokazanim da je Marko Balić u mjesecu studenome četvrtoga, tisuću devetsto devedeset i prve godine za vrijeme oružanog sukoba, pucao u dvojicu pripadnika Hrvatske vojske i to nakon što su oružje položili i digli ruke u zrak da se predaju. To je bilo tijekom proboja bivše JNA iz vojarne Logorišta. Od tamo su oni izvlačili kolonu tenkova, kao pripadnik Skradske čete u mjestu Podvožiću.