Slika zaposlenosti u Hrvatskoj vrlo alarmantnaTeška gospodarska situacija se nastavlja i u 2014 godini!

Hrvatska zaposlenost

 

U Hrvatskoj trenutno ima četrdeset i jedan posto zaposlenih, osam posto nezaposlenih i pedeset posto neaktivnih. Ovi su podaci iz Popisa stanovništva koji je proveden dvije tisuće i jedanaeste godine. A to danas je objavio Državni zavod za statistiku. Ravnatelj za Državni zavod za statistiku se zove i preziva: Marko Krištof. Ravnatelj je prema objavljenim podacima rekao da je završen tehnički dio obrade podataka koji je prikupljen Popisom stanovništva.

A na to još govori kako će do kraja godine sve popisnice biti arhivirane i na raspolaganju za stručne analize. Prema svim tim podacima, Hrvatska sada ima ukupno četiri milijuna i dvjesto osamdeset i četiri tisuće i osamsto osamdeset i devet stanovnika. Od tog ukupnog broja stanovnika tri milijuna i šesto trideset i dvije tisuće i četristo šezdeset i jedna osoba ulazi u kategoriju radno sposobnog stanovništva starijega od petnaest godina. Ravnatelj Krištof nam je pojasnio, kako se promjenom međunarodne metodologije u Popisu iz dvije tisuće i jedanaeste godine ekonomska aktivnost promatra. Ona se promatra samo u referentom tjednu od dvadeset petog pa sve do trideset i prvog ožujka.

A u prethodnom popisu se bilježila pretežita aktivnost tijekom prethodne godine, pa zbog toga ti podaci nisu usporedivi. Svi stariji od petnaest godina koji su zaposleni, te su osobe u jednom tjednu obavljale bilo kakav posao za plaću u novcu ili naturi. Tu je ukupno bilo zaposlenih jedan milijun, petsto tri tisuće i osamsto šezdeset i sedam osoba. A to je ukupan udio od četrdeset jedan i pol posto. Sve nezaposlene osobe se pak smatraju da oni nisu obavljali nikakav posao, te su u četiri tjedna unazad aktivno tražili posao. A nakon toga bih te osobe počele u iduća dva tjedna započeli ponuđeni posao. Tih osoba je ukupno dvjesto devedeset dvije tisuće i dvjesto osamdeset i dva stanovnika.

To vam je postotcima ukupno osam posto. Neaktivno ih je bilo najviše jedan milijun, osamsto trideset četiri tisuće i četrnaest stanovnika. A prije svega je tu riječ o umirovljenicima, a njih ima pedeset i osam posto. Studenata i učenika ima osamnaest posto, osobe koje se bave obvezama u kućama njih je ukupno dvanaest posto. Ostale su neaktivne osobe, a njih ima isto dvanaest posto. A za njih ravnatelj govori da ih se može nazvati obeshrabrenim radnicima. Sada promatramo sve po županijama.

Najveći udio aktivnog stanovništva ima grad Zagreb, pedeset četiri i pol posto, dok Istarska županija ima pedeset i dva posto, a najmanji udio aktivnog stanovništva ima Ličko-senjska županija, a to je ukupno četrdeset posto. Najniža zaposlenost je zabilježena Popisom u Brodsko-posavskoj županiji, te iznosi ukupno trideset i dva posto. A u Vukovarsko-srijemskoj ukupno trideset i tri posto. Najvišu stopu nezaposlenosti ima Brodsko-posavska županija, od dvadeset i sedam posto. A nju slijede još dvije slavonske županije.

A to su: Vukovarsko-srijemska od dvadeset i pet posto, te i Osječko-baranjska od dvadeset i dva posto. A najniža stopa je u gradu Zagrebu i iznosi dvanaest posto. Najvišu stopu zaposlenosti među gradovima ima Klanjec od pedeset i sedam posto, Buzet od pedeset i tri posto, a Zaprešić pedeset i jedan posto. Nešto manji iznos zaposlenosti imaju u Svetoj Nedelji, Umagu i Kustavu. Tu je ukupna stopa zaposlenosti manja od pedeset posto. Najviša nezaposlenost je u Obrovcu od trideset tri posto, a nju slijede Beli Manastir i Imotski sa trideset posto.

Popis stanovništva obuhvaća podatke i o glavnim izvorima sredstava za život. A Krištof podsjeća da su na to pitanje građani mogli navesti po dva izvora prihoda. Prema tim podacima, u Hrvatskoj oko trećine stanovnika živi od prihoda stalnog rada, a njih više od milijun živi od starosnih i ostalih mirovina. A građani koji primaju socijalnu naknadu, njima je glavni izvor prihoda za život samo četiri i pol posto, a svi oni koji žive od povremenog rada je dva i pol posto. U trenutku Popisa uglavnom čine djeca, a to je trideset i dva posto. A ukupno sada ima četrdeset posto neaktivnih građana.