Hrvatski suci strahuju od StrasbourgaHrvatski suci su dužni da poštuju sve odluke Europskog suda.


Tu se uglavnom radi o osobama koje imaju frustrirane dugotrajne postupke. Sudovi u ovakvim situacijama donose rješenje ponekog životnog problema. Sve presude za ljudska prava donosi Europski sud. On samo utvrđuje jeli povrijeđeno neko ljudsko pravo ili temeljna sloboda. Ona se jamči sa konvencijom. Akcijska izvješća donosi sud. Sud ima zadatak da izražava svoj pravni stav. I on ne nameće nikakve konkretne ili teške obaveze državi. Država je dužna da odabere prikladan način za izvršenje presude. Ona treba voditi i računa o okolnostima različitih predmeta. Potpisnica ima zadatak da sastavi akcijska izvješća. Nakon toga moraju dostaviti izvješća Odboru ministara Vijeća Europe. Jedan odvjetnik iz Splita Jadran Franceschi nam je rekao kako je imao osobni slučaj u kojem je nakon tužbe Europskom sudu postigao i nagodbu sa državom.

Pa na taj način nije morao čekati izvršenje presude. Nakon toga je osnovan odbor za izvršenje. Njegov zadatak je da nadgleda izvrešenje presuda i obavještava Odbor ministara. Ostali potrebni koraci kod postupaka za povrijedu prava i donošenje presude mora biti u razumnom roku. Ako je država tužena ona mora u roku isplatiti naknadu. Tu odluku donosi Europski sud koji daje državi tri mjeseca da sve isplati. U slučaju da nije ispoštovala rok, stranka ima pravo odbrati kamatu koja iznosi 18% godišnje. Nakon što se izvrši presuda Odbor ministara piše završnu rezoluciju. Sa tim se onda utvrđuje kako je presuda izvršena i zatvara se taj predmet.

Dokazalo se da u praksi se provode posljednje dvije stavke bez ikakvih problema. Povrijeđeno pravo je imao slučaj jedan od premijera sa Općinskog suda u Rijeci. On je tužio Hrvatsku. U roku od tri mjeseca mu je bila isplaćena sva novčana naknada od trideset osam tisuća i petsto kuna. Isključivo se provodi obnova postupaka. Europski sud donosi odluku i utvrđuje postojanje razloga za obnovu kaznenog postupka. I naravno izvanredno preispitivanje pravomoćne presude. Sud je dužan da poštuje sve odluke Europskog suda. Na taj način se donose sve odluke na temelju ove prakse. Ako je neka osoba osuđena na prekršajnom sudu, ona nema pravo na kazneno odgovaranje.