Ministar Zmajlović je predstavio tri nova zakonaU Državi Hrvatskoj su predstavljena potpuno nova tri zakona.

 

 

Sada ćemo vam prvo nabrojati ta tri nova zakona. A ti zakoni su: zaštita prirode, zaštita okoliša i zakon o održivom gospodarenju otpada. Ministar zaštite prirode i okoliša ne pogoduje investicijama. Utjecaj na okoliš želi da omogući na najmanji mogući način. Kroz sustav koncesije komercijalnih djelatnosti ugostiteljstva i turizma ministar se pobrinuo i donjeo odluku kako će zaštiti područja. Posebno je naglasio da bogati nacionalni park Brijuni neće dati na prodaju. Taj park će biti u funkciji razvoja i kreiranja novih radnih mjesta u skladu sa mjerama zaštite prirode. Ovdje se radi o jako velikom ulaganju. Odlučio je kako će ulog biti nešto malo veći od dvjesto milijuna eura. Na dulji period koncesije će to omogućiti zakon. Na takvu investiciju se očekuje povrat. Cilj im je prvo da pronađu partnera sa kojim će surađivati. Taj partner mora jako dobro poznavati svjetsko turističko tržište.

Njemu će biti najveći interes da promoriva Hrvatsku kao ekskluzivnu međunarodnu destinaciju. Na ovaj način će Hrvatska postati vlasnik. Morati će se pozicionirati kao elitna turistička destinacija. Ministar nam je rekao da uvođenje agencije nije garancija. I sustav upravljanja o zaštitnim područjima će funkcionirati. Smatra kako će rezultati biti brži i bolji. Kada ugrade upravni nadzor on će im pomoći u rješavanju problema. Stručna analiza je potvrdila da uvođenje agencije da vide kao oblik nekog eksperimenta na koje ne žele pristati. Novi zakon za zaštitu okoliša će primarno utjecati na poslovni sektor, te i posredno na građane.Postupak okolišne dozvole neće više biti vezan uz postupak ishođenja građevinske dozvole.

Ovim riješenjem će se izbjeći situacija. A u toj situaciji će investitor u više navrata morati vraćati projekt unazad. Razlog za to je da ne raspolaže sa svim potrebnim informacijama o parametrima postrojenja. Zakon o održivom gospodarenju otpada će nam sada objasniti ministar. Rekao nam je da će u Hratskoj 92% otpada završavati na odlagalištima. Prvo mora osigurati odvojeno prikupljanje otpada. Na taj način će se vratiti u proizvodni lanac. A taj lanac će omogućiti građanima nova radna mjesta. Kroz neki alternativni sustav koji ovisi o vremenu, vjeruje da će se postići puno bolji i konačni rezultati. Vezano uz plomin C, ministar nam je obećao kako će stanje okoliša nakon rekonstrukcije postrojenja biti poboljšano.