Važne stvari o kreditima i kreditiranjuKREDITI I KREDITIRANJE

Svima nam je opće poznato da je situacija u našoj zemlji financijsko teška i mnogima nepodnošljiva, većina stanovnika ove zemlje je u nekom kreditu ili što bi se među nama reklo "živim na kredit" Bilo da je riječ o minusu na računu ili o stvarnom kreditu, kada nemamo izlaz iz situacije većina nas je spremna posegnuti za tim minusom ne razmišljajući da se i on mora vratiti ali srećom to možemo riješiti kratkoročno dok krediti nas obvezuju na dugoročnije vrijeme odnosno ako ćemo konkretno riječ je o nizu godina.

krediti


POJAM KREDITA


Kredit je jedan od bankarskih najvažnijih poslova, kako danas tako i u prošlosti. Novac se posudjivao i davno prije,samo nisu postojale banke kao u ovo naše suvremeno doba. Tim poslom su se bavile razne institucije, proces odobravanja kredita, njegove namjene, načina otplate, vremenski rok za vraćanje, zaštita od rizika i tome slično su se s vremenom mijenjale,nadopunjavale i usavršavale. Prije je kredit bio u robno-novčanom odnosu tj.posuđeni novac mogao se vratiti i u nekoj robi ili proizvodu. Danas pojam kredita označava negovo nastajanje izraženo u novcu a isto tako njegov kraj odnosno prestanak označava se novcem.KARAKTERISTIKE KREDITA

Kredit je dužničko - povjerilačkog karaktera što u daljnem smislu znači da povjerenik ustupa svoju imovinu u ovom slučaju novac dužniku, riječ je o određenoj količini novca pod određenim uvjetima. U uvjete spadaju rok, kamata i način vraćanja posuđenog novca. Kamata je određen iznos naknade za posuđena sredstva koja može biti promjenjiva i nepromjenjiva ovisno o dogovoru između povjerenika i dužnika.KREDITIRANJE

Kredit predstavlja značajnu ulogu u svim okolnostima, i jedan je od najznačajnih regulatora procesa reprodukcije, osigurava likvidnost i kontinuiranost proizvodnje. Proces reprodukcije ne označava samo osigurana sredstva nego je vrlo važno i da ta sredstva budu u pravo vrijeme i na pravo mjesto. U plasmanskoj politici kredit igra najvažniju ulogu zbog toga što ima velike više-značajne funkcije u financijskoj i bankarskoj praksi.Imamo i različite podjele kredita odnosno vrste kredita:

 

1.) . Prema obliku davanja kredita postoje:

- novčani
- naturalni
- robo-novčani

2.) Prema ekonomskoj namjeni:

- proizvodni
- potrošački
- izvozni
- uvozni
- otkupni
- sanacijski

3.) Prema upotrebi: -kredite za obrtna sredstva
- kredite za osnovna sredstva

4.) Prema roku odobravanja:

- kratkoročni
- srednjoročni
- dugoročni

5.) Prema povjereniku:

- bankarske
- javne
- domaće
- inozemne
- zadružne

6.) Prema dužniku:

- industrijske
- trgovinske
- državne
- komunalne
- zanatske
- zemljoradničke

7.) Prema načinu osiguranja:

- osobne
- realne

8.) Prema uvjetima otplate:

- jednokratne
- obročne

9.) Prema plačanju kamate:

- kamatne
- beskamatne

10. ) Prema obliku davanja: - mjenični
- založni
- hipotekarni
- kredit po tekućem računu
- isplatni
- garantni


Jedan od najznačajanijih izvora financiranja u današnjim uvjetima predstavlja kredit, putem njega ostvaruje se zadovoljavanje potreba stanovništva. Subjektima koji imaju višak financijskih sredstava omogućava da ih iskoriste na najbolji mogući način pri čemu ostvaruju i neki profit. Isto tako kredit omogućuje subjektima koji nemaju dovoljno novčanih sredstava da ih nabave i tim putem ostvare realiziranje svojih projekata.


Nadam se da sam Vam bar malo pojasnila što je kredit i što sve u njega spada,svakako zvuči kao dobra opcija kada smo u škripcu ali odluka vezana za to samo je na Vama.